ECOHOME

Bewust beter bouwen en wonen met eco-logica

Geachte bezoeker,

welkom bij ecologisch bouwbedrijf ECOHOME.

Op onze site hebben we verwoord wat ecologisch bouwen betekend, inhoudt en wat de meerwaarde er van is ten opzichte van het traditionele bouwen.

De gebruikte materialen en constructies bepalen de sfeer in uw huis. Het hierdoor bepaalde binnenklimaat heeft uiteraard invloed op uw welzijn en uw gezondheid.

Ecologische en natuurlijke materialen geven een beduidend aangenamere sfeer dan de reguliere materialen. De door ons gebruikte natuurlijke materialen zorgen dan ook voor een uitgebalanceerd en gezond binnenklimaat. De woning ademt een sfeer van welbehagen, geborgenheid en rust.

Omdat wij bouwen met materialen en producten van hoge kwaliteit en deze verwerken met vakmanschap wordt er een ongeëvenaard kwaliteitsproduct opgeleverd.

We hopen dat u met interesse en plezier op onze site rond kunt kijken. Tevens hebben we diverse linken vermeld voor nadere informatie.

Mocht u vragen hebben dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Ecologisch bouw- en aannemingsbedrijf

Wij zijn een volwaardig bouw- en aannemingsbedrijf met de specifieke kennis om echt duurzaam ecologisch te bouwen.

We hechten veel waarde aan persoonlijk contact en dat uit zich in de prettige manier van met elkaar omgaan.

Ook duidelijkheid en helderheid vinden we belangrijk en daarom werken we met korte lijnen zodat we goed in kunnen spelen op uw specifieke wensen. Afspraak is afspraak, helderheid is duidelijkheid en we zijn goed bereikbaar.

We kunnen voor u als hoofdaannemer van uw specifieke project gedurende het gehele bouwproces alle facetten hiervan voor u begeleiden. Maar we willen u ook de mogelijkheid en openheid geven om samen met u, uw project te voltooien. Deze samenwerking kunnen we zeer waarderen, het scheelt u in de kosten en u kunt er enorm van leren.

Contact

U kunt contact met ons opnemen door te bellen met:

Roelof Doevendans 06-55908879, of door een e-mail te sturen naar: info@ecohome.nl.

Ons bezoekadres is: Hogeweg 5, 9913 TA Eenum (NL).

Duurzaam ecologisch bouwen

Ecologisch bouwen is het verweven van bouwtechnische- en ecologische kennis, waardoor er met natuurlijke en ecologisch verantwoorde materialen en constructies gebouwd wordt.

Het unieke van ons concept is dat er op nuchtere wijze bewust wordt omgegaan met kennis, bouwprincipes en materiaalkeuzes. In overleg met u wordt er gekeken welke bouwprincipes en materialen er gebruikt kunnen worden en waarom. Ecologisch bouwen is veel meer dan alleen een modeterm, het is het bewust kiezen voor bepaalde materialen, produkten en constructies. Hierdoor ontstaat er een beter, milieubewuster en duurzamer eindresultaat.

De sfeer in een huis wordt bepaald door de gebruikte materialen en constructies. Het binnenklimaat heeft uiteraard invloed op uw welzijn en uw gezondheid. Ecologische en natuurlijke materialen geven een beduidend aangenamere sfeer dan de reguliere materialen. De natuurlijke materialen die wij gebruiken zorgen dan ook voor een uitgebalanceerd en gezond binnenklimaat. De woning ademt een sfeer van welbehagen, geborgenheid en rust.

Natuurlijke en ecologische isolatiematerialen zijn gemaakt van materialen die van nature vocht- en temperatuur regulerend zijn. Bovendien geven deze materialen geen gezondheidsrisico’s bij de verwerking en zijn dus beter voor de bewoners, het milieu en het klimaat.

Bovendien hebben ecologische materialen nog een eigenschap die de reguliere materialen niet hebben. Ze kunnen zeer goed zonnewarmte bufferen. Zo blijft de woning in de winter warmer en in de zomer beduidend koeler. Hierdoor is airconditioning in deze zomerkoele woningen overbodig.

’s Winters warm, ‘s zomers koel, uitstekende geluidisolatie en bovendien zijn de gebruikte constructies damp-open. Dit laatste wil zeggen dat de woning wind- en luchtdicht geconstrueerd wordt waarbij leefvocht, zonder schade, door de constructie van binnen naar buiten kan diffunderen. Door deze actief dampdoorlatende bouw wordt een ongeëvenaard comfortabel en uitgebalanceerd woonklimaat met het laagste energieverbruik gerealiseerd. Door in een damp-open constructie te werken met ecologische en natuurlijk vernieuwbare grondstoffen is dit de beste keuze. Het is dé toekomst.

Wij bouwen met materialen en produkten van hoge kwaliteit en verwerken deze met vakmanschap waardoor er een ongeëvenaard kwaliteitsprodukt wordt opgeleverd.

Damp-open bouwen

Damp-open bouwen wil zeggen dat de woning wind- en luchtdicht geconstrueerd wordt waarbij leefvocht, zonder schade, door de constructie van binnen naar buiten kan diffunderen. Door deze actief dampdoorlatende bouw wordt samen met ecologische en natuurlijk vernieuwbare materialen een ongeëvenaard comfortabel en uitgebalanceerd woonklimaat met het laagste energieverbruik behaald.

Omdat het binnenklimaat invloed heeft op uw welzijn en uw gezondheid, ervaren mensen deze manier van bouwen als een verademing. Het schept een oase van welbehagen, rust en geborgenheid.

Dit is de beste keuze. Het is dé toekomst!

Isolatiewaarde is veel meer dan alleen de R-waarde

Normaliter wordt de thermische weerstand (Rd) van een (isolatie)materiaal berekend door de dikte van het materiaal door de Lambda-waarde te delen.

Echter ecologische isolatiematerialen zijn vervaardigd van natuurlijke vezels, zoals bijvoorbeeld bij houtvelsel-isolatie. De verschillende toepassingen (oa voor plafond, binnenblad buitengevels en dak) vereisen een verschillende vorm en densiteit, maar de samenstelling is (vrijwel) het zelfde.

Door met deze natuurlijke isolatie materialen te isoleren, ontstaat er een merkbaar beter en aangenamer binnenklimaat. Dit geoptimaliseerde binnenklimaat is duidelijk stabieler en gezonder. Waarbij de milieubelasting/footprint significant kleiner is.

Daarnaast ligt de daadwerkelijk isolerende capaciteit van natuurlijke isolatiematerialen, zoals deze houtvezelisolatie, beduidend hoger dan wat we theoretisch kunnen berekenen met de thermische/warmteweerstand.

De thermische weerstand wordt immers berekend door de dikte van het toegepaste materiaal (in meters) te delen door de warmtegeleidingscoefficient (λ). Dit is ook wat gehanteerd wordt in de bouw en woningmarkt en alle daarbij behorende facetten.

We moeten echter concluderen dat dit een te simplistische voorstelling is van wat er in de praktijk wordt waargenomen.

Deze waarnemingen zijn opgemerkt door bewoners, aannemers, bouwbiologen en dit wordt eveneens bevestigd door de leveranciers en producenten van natuurlijke isolatiematerialen.

Deze laatste drie partijen bevestigen de waarnemingen, maar op dit moment ontbreekt het (nog) aan een formule waarmee dit in een berekening kan worden onderbouwt.

Wel kan worden gesteld dat natuurlijke isolatie materialen (zoals houtvezel, vlas, cellulose ed.) zich anders gedraagt dan anorganische isolatiematerialen.

Waar inmiddels meer over bekend is, is dat een woning welke met natuurlijke isolatiematerialen geïsoleerd is, in de zomer beduidend koeler blijft, ondanks een vergelijkbare warmtegeleidingscoëfficiënt (λ).

Dit is deels toe te schrijven aan het vochtregulerende vermogen en de damp-open eigenschappen. Natuurlijke isolatiematerialen kunnen vocht op vezel-niveau (celniveau) op nemen en af staan (zonder nadelige invloeden). Dat maakt dat er in ‘droog’ natuurlijk isolatiemateriaal een bepaalde mate aan vocht is opgenomen, omdat dit in de vezels zit. Doordat de vezels van bijvoorbeeld glaswol geen vocht kan worden opgenomen, kan het ook geen vocht reguleren.

Wanneer de zon in de zomer op het dak staat te branden, zal aanvankelijk de ingebrachte energie gebruikt worden om het vocht uit het isolatiemateriaal te laten verdampen. Hierna zal de temperatuur van het materiaal zelf pas toenemen waarna de woning op zal warmen. De warmte die nodig is om het vocht te laten verdampen, kan niet worden gebruikt om de woning op te warmen.

Hierbij komen uiteraard ook warmte capaciteit (accumulatie), massa en de specifieke warmtecapaciteit bij kijken. Hierbij geeft de specifieke warmtecapaciteit (c) de hoeveelheid warmte aan die nodig is om 1 kg materiaal 1 graad te laten stijgen. De wamtecapaciteit (C) is het vermogen om energie in de vorm van warmte in een bepaald materiaal op te slaan. Anders gezegd, hoeveel stijgt de temperatuur van een bepaald materiaal als daar een bepaalde hoeveelheid aan warmte wordt toegevoegd.

Zo heeft Gutex Ultratherm een dichtheid van 180 kg/m3 en glaswol ca 50 kg/m3 én is de soortelijkewarmtecapaciteit (c) van Ultratherm 2100 ten opzichte van +/- 850 J/(kgK) voor glaswol. Met het oog op thermodynamica geldt dat houtvezel voor beide aspecten dus merkbaar gunstiger eigenschappen bezit.

Natuurlijk werken natuurkundige en thermodynamische processen niet alleen van buiten naar binnen. Dat maakt het ook vreemd dat deze (fundamentele) natuurkundige eigenschappen niet mee worden genomen in de beoordeling van het isolerend vermogen en zodoende ook de energie-labeling.

Immers wanneer het voor (zonne)warmte langer duurt voordat het een woning in de zomer op warmt, duurt het in de winter ook langer voordat de warmte door de isolatie naar buiten kan gaan. Bovendien door de hogere warmteaccumulatie heeft een woning een meer constante temperatuur en minder schommelingen hierin.

Daarnaast scheelt het uiteraard ook dat er ’s zomers geen energie gebruikt hoeft te worden om de woning te koelen.

Dit alles tezamen pleit voor een hogere label-waarde dan wat met een warmteweerstandsberekening alleen berekend kan worden.

Ondanks dat ik me ervan bewust ben, dat een bepaald systeem niet zomaar omgebogen kan worden, wil ik men er toch op attenderen dat binnen het ecologisch bouwen meer bereikt wordt, dan dat er met de standaard formule aan te tonen is.

En zodoende hoop ik dat inzichten mogen veranderen.

Nieuwbouw

Door het samenwerken met een zeer kundig en ervaren team kunnen we uw bouwplannen leiden vanaf het eerste contact tot en met het moment dat we u ‘veel woonplezier’ toewensen.

Na de eerste kennismaking zullen we samen inventariseren wat uw wensen en de mogelijkheden zijn voor uw specifieke project. Samen met u bepalen we waarom welke materialen en constructies we juist wel, of juist niet gebruiken.

Zonodig kunnen hierna de tekeningen gemaakt worden of indien gewenst kunnen we het project ook door een architect laten uitwerken.

Na de eventuele aanvragen kan er begonnen worden met het daadwerkelijk bouwend uitvoeren van het project. Door bewust te kiezen voor duurzame en kwalitatief hoogwaardige materialen wordt het woongenot verder vergroot. Na de afronding volgt de oplevering en de evaluatie.

Verbouw en renovatie

We zijn sterk in het realiseren van woningverbeteringen waarbij het originele karakter behouden blijft of zelfs wordt teruggebracht. Door in de zelfde stijl subtiele aanpassingen aan te brengen blijft het originele karakter behouden en kan de woning voldoen aan de huidige kwaliteit en comforteisen.

We kunnen uw verbouwing leiden vanaf het eerste contact tot en met het moment dat we u ‘veel woonplezier’ toewensen.

Na de eerste kennismaking zullen we samen inventariseren wat uw wensen en wat de mogelijkheden zijn voor uw specifieke project. Samen met u bepalen we waarom welke materialen en constructies we juist wel, of juist niet gebruiken.

Zonodig kunnen hierna de tekeningen gemaakt worden of indien gewenst kunnen we het project ook door een architect laten uitwerken.

Na de goedkeuring van eventuele aanvragen kan er begonnen worden met het daadwerkelijk bouwend uitvoeren van het project. Door bewust te kiezen voor duurzame en kwalitatief

hoogwaardige materialen wordt het woongenot verder vergroot. Na de afronding volgt de oplevering en de evaluatie.

Onderhoud

Vanzelfsprekend kunnen we ook voor al uw onderhoudswerkzaamheden van vloer tot dak zorgdragen. Ook hierbij werken we met duurzame en ecologisch verantwoorde materialen zodat ook hierbij een kwalitatief hoog eindresultaat gerealiseerd wordt.

Isolatiewerken

Natuurlijke en ecologische isolatiematerialen zijn gemaakt van materialen die van nature vocht- en temperatuur regulerend zijn. Tevens geven deze materialen geen gezondheidsrisico’s bij de verwerking en zijn dus beter voor de bewoners, het milieu en het klimaat.

Bovendien hebben ecologische materialen nog een eigenschap die de reguliere materialen niet hebben. Ze kunnen zeer goed zonnewarmte bufferen. Zo blijft de woning in de winter warmer en in de zomer beduidend koeler. Hierdoor is airconditioning in deze zomerkoele woningen overbodig.

’s Winters warm, zomers koel, uitstekende geluidisolatie en bovendien zijn de gebruikte constructies damp-open. Dit laatste wil zeggen dat de woning wind- en luchtdicht geconstrueerd wordt waarbij leefvocht, zonder schade, door de constructie van binnen naar buiten kan diffunderen. Door deze actief dampdoorlatende bouw wordt een ongeëvenaard comfortabel en uitgebalanceerd woonklimaat met het laagste energieverbruik gerealiseerd. Door in een damp-open constructie te werken met ecologische en natuurlijk vernieuwbare grondstoffen is dit de beste keuze. Het is dé toekomst.

Omdat het een ademende constructie is kan er geen vochtophoping ontstaan. Dit in tegenstelling tot niet-ademende isolatiematerialen waartegen grote hoeveelheden condens kunnen neerslaan. Deze ademende constructies kunnen voor steense- en gespouwde muren, daken en vloeren gebruikt worden. Ook binnenmuren kunnen uitstekend op deze manier geconstrueerd worden. Het blijkt bovendien een uitstekende geluidsdemping te geven.

Door de damp-open constructie is permanente geforceerde ventilatie niet meer nodig.

Strobouw

Strobalenbouw is in Nederland een minder bekende manier van bouwen. In andere landen, zoals Amerika, Engeland, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk, is deze bouwmethode meer bekend.

De voordelen van een woning als deze zijn; de hoge isolatiewaarde (Rc > 6), een hoog warmtebufferend vermogen (’s zomers koel), uitstekende vochtregulatie, hoge geluidsisolatie, brandveilig, een ongeëvenaard aangenaam binnenklimaat, gebouwd met natuurlijke en vernieuwbare grondstoffen met een zeer geringe milieubelasting.

Het bouwen met strobalen is een duurzame en ecologisch verantwoorde manier van bouwen. Het gerealiseerde binnenklimaat van deze woningen is subliem, er ontstaat een zeer stabiele temperatuur- en vochthuishouding.

Binnen het bouwen met strobalen zijn er 2 bouwmethoden te onderscheiden. Namelijk de dragende en de niet-dragende methode, ook wel de traditionele en de Nebraska stijl genoemd.

Bij de dragende methode maken de wanden van strobalen deel uit van de dragende constructie. Het dak wordt door deze wanden gedragen. Deze stijl is vooral geschikt voor kleine projecten van 1 bouwlaag. Voor grotere projecten zoals een woonhuis met meerdere verdiepingen wordt de niet-dragende methode toegepast. Hierbij bestaat het constructief dragende deel van de woning uit een houtskelet systeem en worden de vakken van wanden, vloer en dak voorzien van strobalen.

In Nederland is het gebruikelijk dat de binnenzijde van de wanden wordt afgewerkt met leem en de buitenzijde met een watervaste kalkpleister.

Tegenwoordig wordt ook steeds vaker gekozen voor Strobouwelementen van houtskeletbouw, welke met stro gevuld zijn.

Dakwerken

Ook kunnen we dakwerkzaamheden voor u realiseren zoals (groot) onderhoud en het eventueel aanbrengen van dakisolatie met behoud van de damp-open dakconstructie, het vervangen van dakpannen, dakuitbouwen, dakkapellen, dakramen en constructie aanpassingen.

Kozijn- en Timmerwerken

(Renovatie en Repliceren van Kozijn-, Schrijn- en Timmerwerken)

Bij voorkeur wordt duurzaam naaldhout zoals lariks, douglas of eiken als houtsoort gebruikt. Het is kwalitatief goed en eerlijk hout, met een vergelijkbare duurzaamheidklasse als tropisch hout. Bij het gebruiken van tropisch hout wordt het milieu verhoogd belast.

In bijna alle oudere huizen is er van origine europees grenen toegepast. Omdat het huidige productiehout een slechtere kwaliteit heeft zijn lariks, douglas en eiken goede alternatieven. Onnodig om te zeggen dat met de normale onderhoudsintervallen het een uitstekende levensverwachting heeft. Het kozijn- en raamwerk worden vervaardigd met duurzame verbindingen.

Door in de zelfde stijl subtiele aanpassingen aan te brengen (bijvoorbeeld ten behoeve van dubbelglas) blijft het originele karakter behouden en kan de woning voldoen aan de huidige kwaliteit en comforteisen. Bij oudere kozijnen zijn de scharnieren van de draairamen “gefitst”. Dit wil zeggen dat het scharnier in het kozijn is gestoken en er niet tegenaan is geschroefd. Als de stijl van het huis aangeeft dat de scharnieren gefitst behoren te zijn, zal dit ook zo uitgevoerd behoren te worden.

In overleg kan het kozijnwerk/restauratie (met glas en) in kleur geschilderd gemonteerd worden.

Sanitair (renovaties)

Het renoveren van toilet en badkamer verzorgen we ook waarbij netheid en precisie ons uitgangspunt is. Hierbij kunnen we zorg dragen voor het gehele proces; het slopen, het leidingwerk, het tegelwerk en het afmonteren.

Vanzelfsprekend kunnen we, desgewenst, ecologische aspecten ‘inbouwen’, zoals leem, tadelakt, minder milieubelastende rioleringssystemen, warmte terugwinsystemen en dergelijke.

Voor het ontwerp en het uitzoeken van de tegels en het sanitair kunt u gebruik maken van de showrooms van onze leveranciers.

Ontwerpen

Bij het ontwerpen van een bouwwerk zijn duidelijke afspraken noodzakelijk omdat er in een ontwerp tijd gaat zitten. Afspraken vooraf scheppen dan duidelijkheid en voorkomen ‘verassingen’.

Het ontwerp kan ook door een architect uitgewerkt worden. Dit kan voor zowel het exterieur als het interieur.